Disclaimer

 Disclaimer / Contra-Indicaties

Je gaat met ons in zee om een Braintraining te volgen. We vragen je als deelnemer van deze training onderstaande informatie op dit formulier tot je te nemen en na akkoord, ondertekend aan ons te retourneren.

Je bevestigt middels de ondertekening dat je geen van de onderstaande condities hebt die (mogelijk) een contra-indicatie zijn om het hersenwerk van deze training te doen.

Aan welke condities moet je dan aan denken?

 1. Verslavingen

Je bent ten tijde van de hersengolfprofiel en de trainingssessies niet onder invloed van drugs, alcohol, medicijnen en/of enig andere stof die het functioneren van je brein kan beïnvloeden en die jou in diepe ontspanning of meditatieve toestand in problemen zou kunnen brengen.

 1. Wij werken niet met mensen die lijden aan:
 • epilepsie
 • trombose, hart- en vaatziekte, beroerte
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • mentale stoornissen
 • herseninfarcten en andere aandoeningen aan het brein
 • psychose, dissociëren

Alleen wanneer een behandelend arts of BIG geregistreerde therapeut toestemming geeft, willen wij in overleg, overwegen om je deel te laten nemen aan de training.

 1. Zwangerschap:
  Zwangerschap dient ook als conditie te worden opgegeven. Als je kiest voor deelname aan de training, doe je dat op eigen risico en onderschrijf je het uitgangspunt dat jij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent en blijft voor alle effecten die de training kan hebben.
 2. Andere condities:

Noteer hieronder alle andere, niet hiervoor genoemde condities die jij wellicht hebt. Voor deze condities neem je zelf de volledige verantwoordelijkheid. Je volgt deze training op eigen risico.

Wij behouden ons het recht voor om jouw deelname aan een training op ieder moment per direct te beëindigen indien wij het vermoeden hebben dat jij  informatie achterhoudt over een eventuele conditie.

In de training verplichten Essence Brings en iedere deelnemer zich tot strikte vertrouwelijkheid van alle uitgewisselde informatie. Essence Brings zal geen vertrouwelijke informatie uit dit document ter beschikking stellen aan de werkgever/opdrachtgever.

Voor akkoord:

Naam                                     Datum                                    Handtekening

 

 

Condities van de deelnemer waarvan Essence Brings op de hoogte moet zijn voor de training: